Viktoria Höhe

Viktoria Höhe je dnes již dávno zapomenuté jméno vcelku bezvýznamné kóty ležící takřka uprostřed rozsáhlých lesů východní části Drahanské vrchoviny. Poněkud neobvyklé místní jméno pro kopec čnící uprostřed Moravy, daleko od někdejších německých jazykových oblastí. Ještě více zvláštní se zdá být i český překlad tohoto jména, výšina vítězství, který zřejmě v každém vyvolává představu pomníku či jiné stavby oslavující válečné tažení či vítěznou bitvu. Avšak žádné pamětní desky na památku padlých, ani sochy vojevůdců zde nikdo nenajde, snad jen žalostnou zříceninu stavby, jejíž pohnutá historie jakoby se zračila v rozpadajícím se betonu a rezivějících pařátech armatur. číst dál »

Úchvatný dechberoucí pohled na nekonečné moře lesů a údolí, který se nabízí z jejího vrcholu jakoby se svou neopakovatelnou krásou snažil upozornit na genia loci tohoto kraje - kraje o němž se toho dodnes mnoho neví. Důvodem této nevědomosti je více než 70 let trvající existence Vojenského výcvikového prostoru Dědice a z ní vyplývající nepřístupnost, díky níž se oblast a její historie na dlouhou dobu nacházela stranou zájmu. A přesto zde lze nalézt mnoho míst ke kterým se vážou velice poutavé příběhy. Bohužel mnohá z nich dodnes doplácí na svou polohu uvnitř zakázaného území, jsou neprávem opomíjena a povědomí o nich je zachováno jen v mysli pamětníků žijících v okolí nebo ve starých zažloutlých knihách či obecních kronikách.

Domníváme se však, že člověk, který projeví zájem by měl mít možnost dozvědět se, komu byl postaven pomníček u cesty, po kom se ona cesta či trať jmenuje, nebo kde stálo středověké hradiště. Tato místa či události s nimi související jsou nedílnou součástí regionální historie a měly by být zaznamenány pokud ještě zaznamenat jdou. Existence vojenského újezdu totiž svými omezeními zapříčiňuje to, že se vytrácí povědomí o hodnotách této krajiny a obyvatelstvo si pak slovo vojenský prostor spojuje jen s armádními cvičeními a zákazy z nich vyplývajícími. Proto také vznikají tyto stránky, jejichž budoucí obsah by měl přibližně odpovídat odkazům hlavního menu. Naším cílem je shromáždit a postupně zde umístit vše, co se nám podaří vypátrat v archivech, starých publikacích a samotném terénu, čímž bychom chtěli alespoň malinko přispět k zachování a popularizaci toho, co ještě nebylo zapomenuto či zničeno. Nemůžeme a ani se nepokoušíme shromáždit ucelenou dokumentaci k historii oblasti, což považujeme prakticky za nemožné z důvodu nedostupnosti a roztříštěnosti pramenů. Důvodem našeho počínaní je snaha seznámit všechny zájemce o tuto problematiku s mnoha zajímavými fakty a událostmi a udělat tak alespoň něco pro zachování kulturní paměti našeho rodného kraje.

Závěrem bychom chtěli zmínit, že existence stránek Viktoria Höhe by nebyla možná bez vstřícného a laskavého postoje Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina, s jehož vědomím naše průzkumná činnost probíhá. Děkujeme

Tým Viktoria Höhe

Novinky

  • Vzpomínky Bohumila Lošťáka
    05.08.2015
    "...strýček Konšel zařídil, aby mě v Plumlově vzali za lesního praktikanta. To byla škola! Co všechno já během těch dvou let nasál!" Přečtěte si vyprávění Bohumila Lošťáka, který vzpomíná na dva roky strávené prací u Vojenských lesních podniků.
  • starší novinky »