Německé cvičné objekty

V této části jsou shrnuty naše poznatky týkající se objektů vybudovaných německou armádou.

Eichberg - Větřák

Dalším cvičným objektem, který kdysi patřil k významným dominantám výcvikového prostoru a který zdobila zajímavá nástavba je Eichberg, lidově pak zvaný Větřák či Povětrňák. Tato pozorovatelna leží na nejvyšším bodě ostrého hřebenu sevřeného údolími pravostranných přítoků potoka protékajícího Studeným žlebem. Po výstavbě bylo možno z pozorovatelny přehlížet pozice na obou cílových plochách (severní i jižní).
23.08.2011 celý článek »

Pozorovatelna Tafelberg - Zadní Lipová

Dalším objektem, kterého si všimneme v našem detailním popisu je pozorovatelna pod vrcholem výrazné a důležité kóty Zadní Lipové. Tento kopec je nejvyšším bodem táhlého, od východu k západu pozvolna stoupajícího hřebenu, který je ze severu ostře vymezen hlubokým údolím Hraničního potoka
24.02.2008 celý článek »

Vybavení strojoven II.

Srdcem pohonu strojovny byla motorová místnost s pohonnou jednotkou, jež byla od navijákové místnosti oddělena cihlovou příčkou. Přibližně uprostřed prostory byl na betonovém základovém bloku o tvaru V umístěn spalovací motor, jehož bližší popis je dnes bohužel nemožný, protože byl, jako využitelná věc, v poválečném období demontován a ze všech objektů odvezen.
16.11.2007 celý článek »

Vybavení strojoven I.

Vybavení strojoven jako objektů zabezpečujících obsluhu velkých terčů na některých střelnicích dodnes zůstává poněkud stranou zájmu bunkrologických nadšenců, kteří se o tento druh betonových staveb zajímají. Je to jistě způsobeno malým povědomím o fungování celého navijákového systému (uvnitř i vně objektů) a zachovalostí pouhých fragmentů vybavení
09.11.2007 celý článek »