Československé cvičné objekty

V této části jsou shrnuty naše poznatky týkající se objektů vybudovaných ČS armádou od roku 1935