Objekty

Popisy jednotlivých objektů ve Vvojenském újezdu i mimo něj

Názvy a maskování objektů

Z důvodu lepší orientace ve cvičném terénu, krytí objektů proti leteckému průzkumu a snad i z důvodu nácviku boje v zastavěných plochách byly zmiňované větší objekty maskovány jako civilní budovy. Toto maskování zahrnovalo úpravy spočívající v tvorbě maleb falešných stavebních prvků na stěny objektů a v budování tzv. nástaveb
27.04.2007 celý článek »