Období 1945-současnost

V této sekci je shrnut poválečný vývoj VT u Vyškova, později Vojenského újezdu Březina.

Poválečná statistika k vystěhování TÜP Wischau

Po osvobození celého území vyškovského vojenského cvičiště rumunskými oddíly v květnu roku 1945 se objevil jeden velký, téměř nezacelitelný šrám na majetku a srdcích vystěhovalců, kteří 4 roky živořili mimo svůj rodný domov. Proto byl téměř ihned po válce zřízen Osídlovací úřad - Fond národní obnovy, který měl dát vše do pořádku nejen na území bývalého TÜP Wischau, ale i v rámci celé republiky. Pro okres Vyškov a přilehlé oblasti byl (dle oběžníku 1/48 ze dne 30.ledna 1948 při zdejší skupině daného úřadu) zřízen statistický referát, který zpracovával veškeré data o výsledcích restituční a likvidační agendy pro celé území bývalého TÜP Wischau.
06.03.2009 celý článek »