Brylova jatka

Brylova jatka

V okolí obce Myslejovice v rozsáhlých lesích vojenského újezdu Březina nese mnoho lokalit zajímavé pomístní názvy. Původ některých je lehce, nebo s určitými obtížemi dohledatelný, u mnohých názvů je původ jména již neznámý. Mizí pamětníci, kteří by nám o tom ještě byli schopni něco říct.

Jednou ze zajímavých lokalit jsou Brylova jatka. Jedná se o zajímavou lokalitu, kde najdeme prameniště s malou tůní, která je hojně navštěvována zvěří i lovci. 

Poštěstilo se, že mi o názvu ještě povyprávěla moje babička v době, kdy jsem sbíral informace pro středoškolskou práci o pomístních jménech a názvech rostlin vyskytujících se v okolí Myslejovic. Nebýt babiččina vyprávění, kdož ví, zda by se příběh, kterému vděčí lokalita za své jméno, vůbec dochoval. 

Pojďme tedy k vysvětlení, které jsem si zapsal a zapamatoval:

Bryl byl pán, který měl velmi hezkou dceru. Oba bydleli v chudobinci v Myslejovicích, na okraji obce pod kopcem Křéb. Je to dům, který obec postavila pro chudé lidi, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Tehdy prý bylo povinností obce postarat se takto o občany s domovským právem v dané obci.

V každé místnosti domku žila jedna rodina, včetně pana Bryla a jeho dcery.

V té době se prý objevovalo bakteriální onemocnění prasat, takzvaná červenka. Maso s červenkou mohlo nakazit i člověka, proto se muselo nějak zlikvidovat. V Myslejovicích se toho času červenka opravdu vyskytla a jeden místní, do určité míry odpovědný hospodář nakažený kus odvezl daleko do lesa. Předpokládá se, že tam měl cestu za nějakou činností, jak tomu bývalo běžné. Prase s červenkou zde zahrabal a je již jen otázkou, komu toto sdělil, nebo kdo jej při této činnosti viděl.

V dřívějších dobách prý někteří Cikáni přímo takové zakopané kusy vyhledávali a zřejmě měli nějaké znalosti, nebo představy, že zem chorobu z nakaženého kusu „vytáhne“ a že po určité úpravě je možně takové maso sníst.

Pan Bryl musel o těchto praktikách něco vědět a pro prase si po nějakém krátkém čase došel. Maso pak zřejmě posloužilo pro následné hody v nechtěných nuzných podmínkách.

Lidé se to nějakým způsobem dozvěděli a lokalita od té doby nese pomístní název Brylova jatka.

Bylo prokázáno, že panu Brylovi a jeho krásné dceři se nic nestalo. A jako doplnění na závěr ještě uvedu, že dcera se později provdala za dobře postaveného mladého důstojníka.

Děkuji za pozornost.

Radim Maleček

bryl

bryl_1


Diskuze