Příroda

Příroda vojenských újezdů je unikátní a krásná! Příspěvky zde obsažené to potvrzují

Vodní nádrže vojenského újezdu Březina

Při pohledu na mapu zobrazující území vojenského újezdu Březina si nelze nepovšimnout, že fádnost zelené barvy, představující moře hlubokých lesů, je tu a tam narušena modrými ploškami, které dávají tušit, že se zde nachází několik různě velkých vodních nádrží, nebo, chcete-li, rybníků.
12.06.2007 celý článek »

Vojenský prostor - chráněné území?

Příroda na území vojenského prostoru byla v minulosti mnohokrát diskutovaným tématem. Do roku 1989 mělo mnoho lidí mylné představy o těžce zkoušené a činností vojska devastované krajině. Po převratu v roce 1989 byly zakázané oblasti poněkud odtajněny a na jejich území bylo umožněno vstoupit přírodovědcům
07.02.2007 celý článek »