VOJENSKÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!

Vojenský prostor - vstup zakázán

historie vojenského výcvikového prostoru na Drahanské vrchovině v letech 1934-1945

2013_08_01_182445

Vojensko-historického sdružení Stříbrná o.s. připravilo pro všechny zájemce o historii Vojenského újezdu Březina výstavu s názvem Vojenský prostor - vstup zakázán. Výstava si klade za úkol přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Březina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost její historie a vedla ke vzniku mnoha nepodložených legend. Naopak některé dějinné události spjaté s prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř zapomenuty. Snahou autorů, členů Vojenské–historického sdružení Stříbrná o.s., je tuto neznalost alespoň částečně napravit a seznámit veřejnost s některými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi.

Tématicky lze výstavu rozdělit do dvou výrazných celků. V první části, ohraničené roky 1934 – 1939, budou přiblíženy okolnosti vzniku Výcvikového tábora u  Vyškova, jeho budování a výcviku jednotek prvorepublikové armády. Patřičné místo bude věnováno vojenským památkám z tohoto období, zejména cvičným pevnostním objektům. Ve druhém bloku, ohraničeném roky 1939 – 1945, bude popsáno období okupace, spojené s intenzifikací výcviku a vystěhováním okolních obcí z důvodu rozšiřování střelnice. Také zde bude patřičná pozornost věnována cvičným objektům a výcviku jednotek německého Wehrmachtu.

Výstava bude doplněna fotografiemi, ať už dobovými, či současnými, dále mapkami a reprodukcemi archivních materiálů (rozkazy, projekty staveb, skicy). Nedílnou součástí expozice budou trojrozměrné exponáty.

Kde můžete výstavu vidět?


Již proběhlo:

16.3. - 17.4. 2015  Univerzita obrany v Brně, Kounicova 300/44, budova naproti tzv. "rohlíku"

- vernisáž navštívilo asi 40 osob

5.4.2014 - 22.6.2014  Muzeum Blansko

- vernisáž navštívilo asi 50 osob
- za 79 dní trvání výstavu navštívilo téměř 1600 návštěvníků (průměrně 20 návštěvníků denně)

16.1.2014 - 15.3.2014 Muzeum Vyškovska

- vernisáž navštívilo téměř 150 osob
- za 59 dní trvání výstavu navštívilo téměř 800 návštěvníků (průměrně 13 návštěvníků denně)

15.8.2013 - 6.10.2013 Muzeum Prostějovska

- vernisáž navštívilo téměř 100 osob
- za 52 dní trvání výstavu navštívilo 436 návštěvníků (průměrně 8 návštěvníků denně)


Hlavní partneři výstavy:

loga_na_str__nky


Sledujte facebookové stránky Vojensko-historického sdružení Stříbrná o.s. a stránky Viktoria Höhe!

Stáhněte si plakát propagující naši výstavu! Za zdařilé grafické ztvárnění vděčíme PS photo!

plak__t_brnoA4


Diskuze