Historie

Zde najdete všechny naše poznatky týkající se historie

Vzpomínky Bohumila Lošťáka

S radostí zde uvádím rozhovor se člověkem, který jako přímý účastník dávných událostí podává vzácná svědectví o době téměř osm desítek let vzdálené. Je jím pan Ing. Bohumil Lošťák - lesník, ekolog, fotograf, spisovatel, básník, recesista, držitel řádu moravských rytířů, doživotní viceprezident Rotary klubu, podkoní recesistického Knížectví Tři Grácie. Ke všem těmto titulům přidávám za sebe ještě jeden - vyjímečný a vzácný člověk.
05.08.2015 celý článek »

Na paměť Karla Wintera

Lesy vojenského újezdu Březina skrývají množství památných a někdy i tajemných míst. Pomineme-li militární památky a lokality pravěkých hradišť a středověkých hradních zřícenin, zůstává nám stále řada lokalit, ke kterým se vážou zajímavé příběhy a se kterými jsou spjaty zajímavé lidské osudy.
04.01.2015 celý článek »

Tankové garáže na Úpalí

Další zajímavou stavbou spjatou s historií VVP Dědice je areál bývalých čs. tankových garáží a hal sloužících k opravám vojenské techniky na Úpalí. Jedná se o poměrně rozlehlý soubor budov ležící nedaleko hranic vú Březina.
05.01.2014 celý článek »

Vzpomínky na okupaci Molenburku

Okolo Molenburka bylo vystěhováno již 13 vesnic a Němci chtěli vystěhovat také Molenburk. Někteří již byli vystěhováni v Housku. Z okolních vesnic byli občané vystěhováni a také z naší vesnice byla po krátké době většina občanů vystěhována. Do Molenburka byl nasazen komandant, který se nastěhoval do nejlepšího stavení v Molenburku, do vily Hudcových.
08.02.2012 celý článek »