Období 1934–1939

Tato sekce se zabývá obdobím existence VT u Vyškova.

Vzpomínky Bohumila Lošťáka

S radostí zde uvádím rozhovor se člověkem, který jako přímý účastník dávných událostí podává vzácná svědectví o době téměř osm desítek let vzdálené. Je jím pan Ing. Bohumil Lošťák - lesník, ekolog, fotograf, spisovatel, básník, recesista, držitel řádu moravských rytířů, doživotní viceprezident Rotary klubu, podkoní recesistického Knížectví Tři Grácie. Ke všem těmto titulům přidávám za sebe ještě jeden - vyjímečný a vzácný člověk.
05.08.2015 celý článek »

Tankové garáže na Úpalí

Další zajímavou stavbou spjatou s historií VVP Dědice je areál bývalých čs. tankových garáží a hal sloužících k opravám vojenské techniky na Úpalí. Jedná se o poměrně rozlehlý soubor budov ležící nedaleko hranic vú Březina.
05.01.2014 celý článek »

Úzkorozchodná drážka Vedralka

Úzkokolejná přechodná lesní drážka Vedralka byla vystavěna za účelem odvozu dříví z odlesňovaných cílových ploch a měla sloužit také k transportu lomového kamene určeného pro potřeby Voj.lesního podniku.
01.09.2009 celý článek »

Tábořiště Kozí Horka I.

Pro tábor Kozí horka bylo vybráno návrší nad obcí Dědice, kde se do té doby nacházela úzká políčka obhospodařovaná místními sedláky. Vřetenovitě tvarovaný prostor byl jasně vymezen svahem údolí Velké Hané od JZ a komunikací, která odbočovala ze silnice Dědice Radslavice a směřovala přes Vešperk a sv. Annu na Ferdinandsko.
12.08.2009 celý článek »