Web Viktoria Höhe aneb jak to vlastně začalo

Když jsme se v minulých měsících zaobírali změnou designu stránek, uvědomil jsem si, že samotné spuštění webu v roce 2007 nebylo tím skutečným začátkem. Poměrně dlouhý čas uplynul mezi prvotní myšlenkou a datem skutečné realizace webu Viktoria Höhe. Zapátral jsem ve své paměti, probral se zaprášenými složkami počítače a pokusil se sepsat několik bodů, které dobře dokumentují tuto Vám neviditelnou etapu. To, že myšlenka uzrávala poměrně dlouhou dobu dokládá i několik grafických návrhů Viktorky, které zde pro zajímavost umísťujeme. Schválně, který z nich se vám líbí nejvíce?


2003

- první nesmělé úvahy o webu s příspěvky o historii území Vojenského újezdu Březina

- zavržen původní záměr publikovat dílčí příspěvky na tématicky příbuzných webech (některé jsou dosud na síti dohledatelné)


2004

- vážnější úvahy o stránkách, prvotní koncept stránek, plánované členění a obsah přibližně odpovídaly dnešnímu stavu

- za název plánovaných stránek bylo zvoleno jméno Viktoria Höhe, které nejlépe vyjadřovalo míru neznáma a tajemství obestírajícího historii a současnost území

- podtitul názvu zněl téměř současně: Stránky o poněkud opomíjeném koutu Drahanské vrchoviny

- z plánovaného obsahu bylo vzhledem k obtížnosti záměru a minimu znalostí zpracováno pouhé torzo

- "grafické ztvárnění" odpovídalo filozofii do it yourself a znalostem Microsoft Word 1998 :-)

- stránky nebyly z uvedených důvodů (bohudíky) publikovány :-)

web_2003a

2004, 2005

- záměr realizovat samostaný web byl zatím odložen a nadále pokračovalo pouze shromažďování informací o historii a reáliích území

- probíhalo rozsáhlejší pátrání mezi pamětníky a v dostupných literárních pramenech


2006

- osudové setkání se stejně smýšlejícími osobami přímo z nitra vojenského prostoru (vznik týmu Viktoria Höhe)

- vzájemné informační obohacení, společné pátrání a bádání

- legalizace činnosti na oficiálních místech

- posílení odhodlání realizovat webové stránky

- první skutečný grafický návrh (design by Vlastimil Lang)

Image2a

- obsah webu byl rozzpracován pouze útržkovitě

- absence programátora vedla k opětovnému odkladu spuštění webu

- ve druhé polovině roku vznikly alternativní grafické návrhy stránek (design by Rotten77)

- první návrh byl poměrně temný a obsahoval i pár chyb :) 

vik_2006

- druhý návrh vycházel z předchozího a určitě Vám připadá povědomý:)

2013_02_20_201925_cr

- třetí mírně odlišný návrh barevně vycházel z předchozího

vik2006

- nakonec byl vybrán návrh Rotten77 č.2, který nám připadal jako nejlépe vypovídající

- na naprogramování stránek nám kývl -mira-

- z naší strany započala soustavná práce na tvorbě obsahu webu, byly sepsány první dva články (Podivické bunkry a Památník Viktoria) a vybrány první fotogalerie

2007

- po dvoutýdenním zkušebním provozu byly dne 7. února spuštěny stránky Viktoria Höhe

- dál už to znáte :-)

Buchtelberg

Diskuze