Na paměť Karla Wintera

Hrob rodiny Winterů na prostějovském židovském hřbitově

Detail hrobu

Detail hrobu se jmény členů rodiny

Detail hrobu se jmény členů rodiny

Detail hrobu se jmény členů rodiny

Detail hrobu se jménem Karla Wintera

Hrob rodiny Winterů na prostějovském židovském hřbitově

Oznámení o úmrtí Karla Wintera otištěné v Hlasech z Hané (SOkA Prostějov)

Zmínka o úmrtí karla Wintera otištěné v Hlasech z Hané (SOkA Prostějov)

Poděkování rodiny za projevy soustrasti otištěné v Hlasech z Hané (SOkA Prostějov)

Pomníček Karla Wintera v blízkosti chaty Wintrovka

Původní bouda Wintrovka v 1.pol. 90.let. Fotografii laskavě poskytl pan Hynek Skořepa.

Záznam o úmrtí Karla Wintera v matrice Židovské náboženské obce Prostějov (dostupné online na http://www.badatelna.cz/fond/1073/?wicket:pageMapName=wicket-2)

Záznam o úmrtí Karla Wintera v matrice Židovské náboženské obce Prostějov (dostupné online na http://www.badatelna.cz/fond/1073/?wicket:pageMapName=wicket-2)

Karel Winter při lovu v myslejovických lesích

Dcery Karla Wintera Hildegarda a Valerie

Melanie Nuffield, manželka Karla Wintera ve starším věku

Vally Mayne, dcera Karla Wintera

Hilde Halban, dcera Karla Wintera

Titulní strana útlé publikace, v níž Karel Winter publikoval výsledky svých výzkumů