Úpalí

3D model areálu na Úpalí, pohled od jihu na budovy vystavěné za okupace

3D model areálu na Úpalí, pohled od jihovýchodu

Tankové garáže, zadní trakt

3D model areálu na Úpalí, pohled z páteřní komunikace na bloky čs. objektů

Severní blok garáží a baráky při cestě na pěchotní střelnici na Véspěrku

Podvečer u severního bloku garáží

3D model areálu na Úpalí, pohled na vjezd do areálu s budovou vrátnice a služeben

Noční pohled na objekty garáží

Oprava bojového vozidla se protáhla do nočních hodin:-)

Svítání nad Úpalím

Nároží středního bloku

3D model areálu na Úpalí, severní blok

Nároží jižního bloku, za okupace kuchyně

Na stráži

3D model areálu na Úpalí, pohled z páteřní komunikace, vjezd se strážnicí, stav před dostavbou

Kopie německého plánku areálu (1.pol.40.let 20.stol.)

3D model areálu na Úpalí, pohled z páteřní komunikace na bloky čs. objektů

3D model areálu na Úpalí, pohled od ubikací na bloky garáží

Tankové garáže, zadní trakt, lesní porost zasahoval do bezprostřední blízkosti

Noční Úpalí

Na stráži

Ráno u jižního bloku garáží

3D model areálu na Úpalí, jižní blok

3D model areálu na Úpalí, pohled od jihu, uprostřed vrátnice a služebny, vpravo baráky ubikací

Úpalí za ranního rozbřesku

Na stráži před vjezdem do areálu