Větřák

Detail dveřního zámku

Objekt Eichberg - půdorys

Objekt Eichberg - schodiště

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - vstupní křídlo bylo přistavěno dodatečně v pozdější době

Objekt Eichberg - ložisko a ukončení hřídele

Objekt Eichberg - mechanismus čelisťové brzdy

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - vstupní křídlo

Objekt Eichberg - schodiště za vstupním křídlem

Objekt Eichberg - mechanismus mlýna

Objekt Eichberg - lopatky mlýna

Objekt Eichberg - mechanismus čelisťové brzdy

Objekt Eichberg - korouhvička

Objekt Eichberg - objekt měl na stěnách naznačeno kvádrování

Objekt Eichberg - čelisťová brzda byla ovládána z útrob nástavby

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - mechanismus čelisťové brzdy

Objekt Eichberg - celkový pohled

Objekt Eichberg - celkový pohled