Historie

Zde najdete všechny naše poznatky týkající se historie

Duby knížete Jana

Lesní palouk v bezprostřední blízkosti hájovny Brněnka nedaleko obce Bousín skrývá jednu z takřka zapomenutých památek, připomínajících dobu panování Liechtensteinů. Je jí skupinka stromů, háj, který je možno spatřit při jejím severovýchodním okraji. Při pohledu na ně zjistíme, že nijak zvlášť nevynikají vzrůstem, výškou či tloušťkou, přesto si plně zasluhují, abychom je titulovali památnými stromy
10.01.2011 celý článek »

Juliusburg

Juliusburg byl lovecký zámeček (útulek) dřevěný, na kamenné podezdívce v lesích revíru nyní odrůvského mezi Rychtářovem a Ferdinandskem; poblíže byla veliká obora...Dnes jen nepatrné zbytky zdiva označují místo, kde Juliusburg kdysi stával.
05.08.2010 celý článek »

Průzkum

Byla dubnová neděle. Hitler měl narozeniny. Parádemarše v rozhlase, slavnosti a vojenské přehlídky na různých místech protektorátu. Vhodná doba pro Beďu a Pepu k provedení průzkumu.
02.10.2009 celý článek »

Úzkorozchodná drážka Vedralka

Úzkokolejná přechodná lesní drážka Vedralka byla vystavěna za účelem odvozu dříví z odlesňovaných cílových ploch a měla sloužit také k transportu lomového kamene určeného pro potřeby Voj.lesního podniku.
01.09.2009 celý článek »