Historie

Zde najdete všechny naše poznatky týkající se historie

Návrh vyhlášky o vstupu do lesa

Dvě hodiny před započetím denní i noční střelby uzavírá velitelství výcvikového tábora příchody do uzavřeného prostoru střelnice, což naznačuje tím, že komunikae /silnice případně význačné cesty/ uzavírá závorami, na nichž jest upevněn červený praporek
06.02.2008 celý článek »

Bývalá turistická značka Plumlov - Ježův hrad - Okluky

Ze Žárovic proti Okluce po cestě k Hamrům vedle polí a luk s olšinami za půl hodiny jsi v Hamrech s kapličkou a křížem proti ní z r. 1894, kráčíš kolem rázovitého stavení s doškami. jinak Hamry jsou stavbami nové, projdeš jimi až na konec obce ke kapličce sv. Jana z Nepom. z r. 1731 proti mlýnu, zřízené mlynářem Kristiánem Sušilem.
30.12.2007 celý článek »

Vystěhování Lipovce

Vesnice byly zahrnuty do vyškovské vojenské střelnice, která byla zřízena československou armádou již v roce 1935 v jižní části lesního komplexu Drahanské vrchoviny, a která sloužila od 26. 3. 1939 německé branné moci. Pro lipovecké občany znamenala tato situace nejhorší možnou katastrofu. Obec byla přejmenována podle svého původního středověkého názvu na Seibotchslag.
30.12.2007 celý článek »

Zámek Ferdinandsko

Zámeček Ferdinandsko můžeme bez nadsázky považovat za vůbec nejznámější stavbu celého vojenského výcvikového prostoru Dědice. Lze říci, že je jedinou osídlenou lokalitou, která byla na rozdíl od ostatních sídelních jednotek (obcí a hájenek) položena takřka uprostřed hlubokých lesů, kdysi arcibiskupských, dnes ležících na území vojenského újezdu.
30.12.2007 celý článek »