Historie

Zde najdete všechny naše poznatky týkající se historie

Bývalá turistická trasa Žárovice - Drahany

Žbánovský žleb je z počátku širším údolím, které uzavírá v sobě lesní paloučky a místy vyskytují se po obou stranách krásně urostlé mohutné smrky. Šebestův, Orlíčí a Kopřivný Žleb tvoří tu dolní dekoraci lesnatým stráním, stále a stále ubíráme se lesem rozsáhlých revírů
07.10.2007 celý článek »

"Stejně skončíš ve Svatobořicích"

Touto zvláštní průpovídkou se v roce 1940 až 1941 vzájemně dopalovali obyvatelé malé obce Opatovice u Vyškova, kde jsem se narodil. Byla to nejhorší možná urážka, která vyvolávala u mužů nepříčetný vztek a ženám vháněla do očí slzy bezmoci. Proč se právě Svatobořice staly v obci tak obávané?
05.10.2007 celý článek »

Střípky z historie turistiky na území v.ú. Březina

Prostějovská sekce KČST vznikla roku 1924 zásluhou prostějovského školního inspektora Vojtěcha Ptáčka. Snahou všech aktivních členů, mezi jejichž úkoly mimo jiné patřilo značení turistických tras, organizace vycházek a delších zájezdů, pořádání přednášek aj. byla propagace a seznámení široké veřejnosti s krajem dosud turisticky opomíjeným, totiž s Drahanskem.
06.09.2007 celý článek »

1. světová válka v polesí Podivice

Rok 1914 zůstane pro historii lesnictví i myslivosti následkem vypuknuvší války světové rokem nezapomenutelným, jelikož následky války této zasáhly hluboko do hospodářství lesního a způsobily mu škody nedozírné. Bude zajisté zajímavo pro naše následníky sledovati dle nasbíraných dat, jakých kalamit les utrpěl a s jakými těžkostmi bylo lesnímu personálu po celou tuto dobu pracovati
19.08.2007 celý článek »