Historie

Zde najdete všechny naše poznatky týkající se historie

Tábořiště Kozí Horka I.

Pro tábor Kozí horka bylo vybráno návrší nad obcí Dědice, kde se do té doby nacházela úzká políčka obhospodařovaná místními sedláky. Vřetenovitě tvarovaný prostor byl jasně vymezen svahem údolí Velké Hané od JZ a komunikací, která odbočovala ze silnice Dědice Radslavice a směřovala přes Vešperk a sv. Annu na Ferdinandsko.
12.08.2009 celý článek »

Poválečná statistika k vystěhování TÜP Wischau

Po osvobození celého území vyškovského vojenského cvičiště rumunskými oddíly v květnu roku 1945 se objevil jeden velký, téměř nezacelitelný šrám na majetku a srdcích vystěhovalců, kteří 4 roky živořili mimo svůj rodný domov. Proto byl téměř ihned po válce zřízen Osídlovací úřad - Fond národní obnovy, který měl dát vše do pořádku nejen na území bývalého TÜP Wischau, ale i v rámci celé republiky. Pro okres Vyškov a přilehlé oblasti byl (dle oběžníku 1/48 ze dne 30.ledna 1948 při zdejší skupině daného úřadu) zřízen statistický referát, který zpracovával veškeré data o výsledcích restituční a likvidační agendy pro celé území bývalého TÜP Wischau.
06.03.2009 celý článek »

Vyhláška ohledně zákazu vstupu

Prostor střelnic jest uzavřen, když komunikace (silnice, případně vyznačené cesty) jsou uzavřeny závorami, na nichž jest upevněn červený praporek a když na stožárech umístěných na význačných místech v obci ležících kolem střelnic, jest vztýčen červený prapor, případně prapor červeno-žlutý, což znamená, že prostor jest ohrožen i mimo hranice střelnic.
28.02.2009 celý článek »

Bývalá turistická značka Myslejovice - Ferdinandsko

Z Prostějova nejlépe jest jeti státním autobusem do Určic, Alojzova a přímo do Myslejovic nebo jiným autobusem přes Křenůvky do Myslejovic a pak pěšky stále a stále lesy na Ferdinandsko za půl 3. hodiny přes Stříbrnou. Kdo zajede jen do Alojzova, může odbočiti na horskou vlnu ke kótám (s vojenskou rozhlednou) Nad bukem (432 m), na Chlum (407 m)
24.02.2008 celý článek »