Období do roku 1934

Tato sekce se zabývá historií území před vznikem VT u Vyškova

Bývalá turistická značka Plumlov - Ježův hrad - Okluky

Ze Žárovic proti Okluce po cestě k Hamrům vedle polí a luk s olšinami za půl hodiny jsi v Hamrech s kapličkou a křížem proti ní z r. 1894, kráčíš kolem rázovitého stavení s doškami. jinak Hamry jsou stavbami nové, projdeš jimi až na konec obce ke kapličce sv. Jana z Nepom. z r. 1731 proti mlýnu, zřízené mlynářem Kristiánem Sušilem.
30.12.2007 celý článek »

Zámek Ferdinandsko

Zámeček Ferdinandsko můžeme bez nadsázky považovat za vůbec nejznámější stavbu celého vojenského výcvikového prostoru Dědice. Lze říci, že je jedinou osídlenou lokalitou, která byla na rozdíl od ostatních sídelních jednotek (obcí a hájenek) položena takřka uprostřed hlubokých lesů, kdysi arcibiskupských, dnes ležících na území vojenského újezdu.
30.12.2007 celý článek »

Bývalá turistická trasa Žárovice - Drahany

Žbánovský žleb je z počátku širším údolím, které uzavírá v sobě lesní paloučky a místy vyskytují se po obou stranách krásně urostlé mohutné smrky. Šebestův, Orlíčí a Kopřivný Žleb tvoří tu dolní dekoraci lesnatým stráním, stále a stále ubíráme se lesem rozsáhlých revírů
07.10.2007 celý článek »

Střípky z historie turistiky na území v.ú. Březina

Prostějovská sekce KČST vznikla roku 1924 zásluhou prostějovského školního inspektora Vojtěcha Ptáčka. Snahou všech aktivních členů, mezi jejichž úkoly mimo jiné patřilo značení turistických tras, organizace vycházek a delších zájezdů, pořádání přednášek aj. byla propagace a seznámení široké veřejnosti s krajem dosud turisticky opomíjeným, totiž s Drahanskem.
06.09.2007 celý článek »