Objekty

Popisy jednotlivých objektů ve Vvojenském újezdu i mimo něj

Vybavení strojoven I.

Vybavení strojoven jako objektů zabezpečujících obsluhu velkých terčů na některých střelnicích dodnes zůstává poněkud stranou zájmu bunkrologických nadšenců, kteří se o tento druh betonových staveb zajímají. Je to jistě způsobeno malým povědomím o fungování celého navijákového systému (uvnitř i vně objektů) a zachovalostí pouhých fragmentů vybavení
09.11.2007 celý článek »

Podivické strojovny

Strojovna je tvořena 2 pravidelnými obdélníkovými místnostmi s rozdílnou velikostí. Místnost se strojovým vybavením je cca. 5krát delší, než připojená pozorovatelna. Každá místnost má vlastní vchod, oba jsou přímo v úrovni terénu.
05.10.2007 celý článek »

Pozorovatelna Silberberg - Stříbrná

Pozorovatelna stojí na vrcholu kóty 551,4 m n.m. zvané Stříbrná, nebo též Stříbrná hora, ve starších mapách Silberberg. V tomto případě je nutné pojem hora brát poněkud vážněji, neboť kopec skutečně převyšuje poněkud fádní a táhlé vrchy Drahanské vrchoviny a svým tvarem je nápadný i při pohledu z mnoha míst Hornomoravského úvalu.
07.08.2007 celý článek »

Podivické pozorovatelny

Tyto pozorovatelny jsou rozmístěny na cílové ploše, která se nacházela v těsné blízkosti obce Podivice. S výstavbou se začalo roku 1941 a celkově bylo zbudováno 10 pozorovatelen ve 2 etapách výstavby.
28.06.2007 celý článek »