Německé cvičné objekty

V této části jsou shrnuty naše poznatky týkající se objektů vybudovaných německou armádou.

Pozorovatelna Silberberg - Stříbrná

Pozorovatelna stojí na vrcholu kóty 551,4 m n.m. zvané Stříbrná, nebo též Stříbrná hora, ve starších mapách Silberberg. V tomto případě je nutné pojem hora brát poněkud vážněji, neboť kopec skutečně převyšuje poněkud fádní a táhlé vrchy Drahanské vrchoviny a svým tvarem je nápadný i při pohledu z mnoha míst Hornomoravského úvalu.
07.08.2007 celý článek »

Podivické pozorovatelny

Tyto pozorovatelny jsou rozmístěny na cílové ploše, která se nacházela v těsné blízkosti obce Podivice. S výstavbou se začalo roku 1941 a celkově bylo zbudováno 10 pozorovatelen ve 2 etapách výstavby.
28.06.2007 celý článek »

Pozorovatelna Buchtelberg

Pozorovatelna odpovídá typu Eichberg, jedná se tedy o objekt se třemi průzory o tvaru nepravidelného šestiúhelníku s přistavěnou vchodovou částí lichoběžníkového tvaru. Svým tvarem, počtem průzorů a vnitřní dispozicí se objekt vymyká dosud popsaným německým pozorovatelnám.
30.05.2007 celý článek »

Popis lanových navijáků: typ 1

Ruční lanové navijáky typu I se dochovaly na pozorovatelnách označených dle legendy typologické mapy TüP Wischau jako Artillerie beobachtungs stand a Infanterie Deckung.
18.05.2007 celý článek »